Cum să reducem costurile?

Activitatea de reducere a costurilor poate fi desfăşurată numai acolo, unde există rezerve în acest sens, respectiv numai atunci când se cunosc natura şi volumul acestor rezerve, precum şi factoriicare ar putea conduce la mobilizarea lor.

Cea mai importantă dintre finalităţile analizei costurilor este creşterea eficienţei consumurilor de resurse în procesele interne de creare a valorii. Aceasta înseamnă reducerea consumurilor de resurse în condiţiile menţinerii valorii create, sau, ideal, a creşterii acesteia. Una dintre cele mai importante condiţii pe care trebuie să le îndeplinească măsurile de reducere a costurilor este să nu afecteze în mod negativ calitatea produselor, sau, în general, valoarea pe care o reprezintă acesea pentru clienţi. În acelaşi timp, soluţiile nu trebuie să aibă efecte negative asupra indicatorilor de rezultate a întreprinderii de natura volumului de activitate.Aceasta înseamnă că soluţiile de optimizare a nivelului costurilor trebuie să fie durabile.

În mod normal, implementarea soluţiilor de reducere a costurilor necesită eforturi,care,la rândul lor,se concretizeazăîn consum de resurse. Prin urmare,un alt criteriu pe care trebuie să-l îndeplinească soluţiile de reducere a costurilor este eficienţa, adică să implice un efort a cărui cost să fie justificat de efectul obţinut în termeni de creştere a raportului resurse consumate/valoare creată.

Opotunitatea soluţiilor de reducerea a costurilor este legată faptul că anumite soluţii sunt mai importante şi/sau au prioritate mai mare decât alte soluţii de reducere a costurilor.

Ultima condiţie pe care trebuie să o respecte o soluţie de reducere a costurilor ar fi realismul acesteia.Aceasta înseamnă că întreprinderea trebuie să fie capabilă să efectueze efortul prevăzut de acea soluţie,iar acest efort să conducă fără echivoc la rezultatul scontat în termeni de durabilitate şi eficienţă a reducerii costurilor.

De asemenea,simpla reducere a nivelului costului nu înseamnă automat creşterea eficienţei consumului de resurse. Aceasta deoarece natura relaţiei diferitelor categorii de resurse consumate cu valoarea creată prin acele consumuri este complexă. Astfel, există anumite resurse, optimizarea consumului căruia conduce la efecte pozitive majore,care se propagă la nivelul întregului proces de creare a valorii desfăşurat în cadrul întreprinderii(de exemplu: reducerea pierderilor de materii prime şi materiale în procesele de stocare, reducerea rebuturilor, reducerea defectelor în ceea ce priveşte costurile serviciilor post-vânzare). Pe de altă parte,există alte categorii de resurse, reducerea consumului cărora conduce la efecte mai puţin durabile, care conduce în mică măsură la creşterea eficienţei, sau chiar poate să determine o reducere a eficienţei activităţii întreprinderii (de exemplu: reducerea costurilor cu inovarea produselor pe o piaţă dinamică din punct de vedere inovativ, reducerea costurilor de marketing pe o piaţă cu o cerere sensibilă la comunicarea etc.) .

Cu alte cuvinte,înţelegerea corelaţiei dintre consumul unei anumite categorii de resurse şi valoarea pe care o crează acel consum este de importanţă fundamentală pentru formularea soluţiilor de reducere a unuia sau altuia dintre elementele de cost.

Elemente esenţiale în activitatea de reducere a costului

Organizaţiile au în vedere următoarele:

a)      işi aleg procesul de producţie cel mai eficient, nu numai din punct de vedere tehnic, ci şi economic şi ecologic;

b)      urmăresc să cumpere factori de producţie, pe cât posibil, la preţurile cele mai mici, fără  a neglija calitatea şi să reducă costurile de funcţionare a lor;

c)      micşorarea consumului de factori de producţie pe unitatea de rezultat prin mărirea randamentului lor;

d)     asigurarea reducerii costurilor în toate fazele muncii, nu numai în producerea nemijlocită de bunuri economice, ci şi în fazele de cercetare şi proiectare, în domeniul gestiunii si conducerii;

e)      realizarea obiectivelor stabilite, ţinând seama de resursele disponibile, de condiţiile de producţie existente, în contextul restricţiilor de ordin economic;

f)       identificarea produselor care generează consumuri energetice mari şi a produselor care aduc pierderi, imprimarea unui caracter preventiv activităţii de minimizare a costurilor, cu ajutorul metodelor moderne de calcul şi evidenţă.

Micşorarea costurilor necesită ridicarea nivelului de calificare a lucrătorilor, perfecţionarea echipamentelor tehnice de producţie, a tehnologiilor de fabricaţie, a activităţii de administrare, de gestiune şi conducere, stimulare materială, creşterea productivităţii etc.

 

Metode de reducere a costurilor

Costurile de productie sunt influenţate factori interni, dependenţi de activitatea producătorului, şi de factori externi, independenţi de activitatea acestuia. Printre factorii externi care inf1uentează costurile sunt: preţurile de cumpărare ale factorilor de producţie si preţurile vânzare ale mărfurilor.

Activitatea producătorului trebuie să se concentreze asupra următoarelor căi de reducere a costurilor:

Metode clasice sau hard

 • reducerea consumurilor specifice de materii prime, materiale, combustibil şi apă
 • cresterea productivitatii muncii
 • folosirea deplină a capacităţilor de producţie şi a spaţiilor de producţie
 • retehnologizare
 • dimensionarea optimă a cheltuielilor de dezvoltare
 • reducerea costurilor calităţii
 • reducerea costului prin proiectare (design)
 • renegocierea contractelor cu furnizorii si distribuitorii
 • reducerea cheltuielilor administrativ-gospodăreşti
 • micşorarea preţurilor de desfacere
 • dimensionarea optimă a cheltuielilor cu reclama
 • reducerea cheltuielilor salariale pe unitatea de produs

Metode moderne sau soft

 • Lean Manufacturing
 • Six-Sigma
 • Design for ManufacturabilityFree WebSites Counters


Visit Counter

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s