Reducerea costurilor indirecte de producţie

Costurile indirecte de producţie sunt compuse dintr-un număr mare de elemente eterogene, care nu pot fi regăsite nemijlocit pe produs, serviciu sau lucrare.

Reducerea cantităţii resurselor consumate indirect se realizează funcţie de modul în care acestea contribuie la crearea valorii. Din acest punct de vedere costurile indirecte se împart în două categorii. În prima sunt încadrate costurile indirecte care se pot identifica pe purtătorii de cost, însă acest lucru nu este fezabil din punct de vedere economic. De exemplu: costurile cu energia pentru producţie, când nu există contoare pentru fiecare utilaj în parte; costurile combustibilor pentru transportul intern, când au acelaşi vehicul sunt transportate diverse tipuri de materiale şi semifabricate etc.

Cea de-a doua categorie sunt costurile indirecte propriu-zise, care nu prezint nici o relaţie, câtuşi de puţin cuantificabilă, cu producţia. De exemplu: costurile cu iluminatul secţilor de producţie, costurile cu remunerarea personalului din departamentul de control al calităii, când există un singur departament pentru toată întreprinderea etc

Astfel, costurile indirecte din prima categorie pot fi analizate aproximativ în aceeaşi manieră ca şi costurile directe, însă nivelul lor nu se optimizează pe unitatea de produs ci pe activitatea care le consumă. Prin urmare, reducerea lor presupune optimizarea modului de desfăşurare a activităţii respective, fie prin reorganizare, fie prin retehnologizare . De exemplu, pentru reducerea costurilor cu energia productivă în cazul în care nu există contoare pe fiecare utilaj, soluţiile sunt:

  • transformarea acestora în directe, prin instalarea contoarelor pe fiecare utilaj;
  • în cazul în care introducerea contoarelor nu este fezabilă din punct de vedere economic – reorganizarea modului de exploatare a utilajelor, pentru a creşte ponderea timpilor productivi în totalul timpului de funcţionare a lor, care să conducă la creşterea randamentului acestora şi implicit, la reducerea consumului de energie pe unitate de produs;
  • înlocuirea utilajelor cu altele, de un nivel tehnologic mai ridicat, cu randamente mai mari, în condiţiile unui consum mai redus de energie.

Pe de altă parte, costurile indirecte propriu-zise se abordează exclusiv pe totalul lor. Valoarea planificată a acestora este prevăzută în bugetele de costuri indirecte la nivel forfetar. În aceste condiţii, singura posibilitate este reducerea costurilor în condiţiile în care nu vor fi afectaţi ceilalţi indicatori cantitativi sau calitativi de eficienţă a activităţii. Soluţiile privesc de asemenea, fie măsuri de reorganizare, fie de retehnologizare. De exemplu pentru reducerea costurilor cu iluminatul căile posibile sunt:

  • reconfigurarea sistemului intern şi extern de iluminat utilizând soluţiile de iluminat existente, însă reducându-se numărul lor, fără a afecta calitatea iluminării;
  • înlocuirea surselor de lumină cu altele, care să asigure aceeaşi calitate a iluminării, însă în condiţiile unui consum total mai redus de energie electrică.



Free WebSites Counters


Visit Counter

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s