Costul calităţii

Cât reprezintă costul calităţii?

Conform Chuck Cox, Master Six-Sigma Black-Belt din cadrul George Group, dacă nu ai întreprins îmbunătăţiri continue atunci te poţi aştepta la un cost al calităţii situat între 20-35%  din cifra de afaceri sau preţul de vânzare al produsului.

Companiile care implementează programe de calitate pot reduce un cost al calităţii  de 25% la jumătatea în 18 luni, şi o nouă reducere la jumătate în alte 18 luni. Cu o abordare corectă, astfel se poate ajunge la statutul de clasă mondială în 3 ani. Dar trebuie să fie un efort  conjugat, continuu pentru a realiza aceasta.

Reducerea costului calităţii

Cel mai uşor mod de a reduce costul calităţii

O problemă simplu de rezolvat în calea reducerii costului calităţii al companiei este de a raţionaliza produsele pentru a se scăpa de produsele cu volum şi profit redus care au parte de mai puţină concentrare kaizen (îmbunătăţire continuă) şi care au parte de utilare şi proceduri mai puţin sofisticate. Produsele vechi şi produsele de schimb ar putea necesita eliminare sau extrnalizare dacă nu au sinergie cu generaţia actuală de produse.

Programe de calitate

Dacă o companie este serioasă în privinţa reducerii costului calităţii, trebuie să implementeze serioase programe de îmbunătăţire a calităţii, precum Design for Manufacturability, Lean Manufacturing şi Six-Sigma.

Categoriile costului calităţii

Fiecare din următoarele categorii ar trebui identificate ca şi purtătoare de cost şi cuantificate. Suma tuturor acestor costuri (şi altele necesare) ar fi costul calităţii.

Costuri de producţie/distribuţie: reprelucrare, diagnosticare (costul de descoperire al erorii), inspecţia reprelucrării, rebuturi – valoarea până în acel punct a orice nu poate fi reprelucrat, valoarea materialelor înlocuitoare sau pieselor, acţiuni de achiziţionare a materialelor/pieselor de înlocuire, analiza problemelor calităţii, costul şi planificarea acţiunilor corective, acţiuni corective cu privire la furnizor şi costuri de calitate induse de schimbare, sortarea şi verificarea mărfurilor sub-optimale, costurile de inventariere pentru extra inventarul cauzat de probleme ale calităţii, discountul facut pentru mărfuri sub-optimale, ordine de schimbare pentru corectarea designului, costuri de calitate induse de schimbare.

Eşecul în teren: rezolvarea plângerilor clienţilor, costuri de rambursare/compensare/rabat, bunuri returnate, costuri de garanţie, costuri de rechemare, modificare şi corecţie, penalizări, costurile de asigurare, degradarea reputaţiei şi goodwill-ului, costuri de controlul daunelor, vânzări pierdute.

Inspecţie/Testare: inspecţia ce urmează să se desfăşoare, testare în proces, teste diagnostice incluzând costul cu testerii şi desfăşurarea testului, testarea finală, auditele interne de calitate, acţiunile corective a tuturor celor de deasupra, testarea şi calibrarea echipamentului.

Prevenire: planificare şi programe de calitate, training, proiectare în calitate şi fiabilitate, controlul procesului, auditul calităţii, calificarea funizorilor, mentenanţă preventivă.

Cum să reduci costul calităţii?

  • eliminarea costului calităţii începe cu proiectarea în calitate
  • costul calităţii în producţie poate fi eliminat cu programele Six-Sigma
  • eliminând prin raţionalizare produsele neobişnuite creşte calitatea netă a fabricii şi evită pierderea resurselor de calitate pe produse de o calitate inerent inferioară.Free WebSites Counters


Visit Counter

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s